• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีทุ่งสง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง

ที่เข้าร่วมทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ห้อง 923

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes