โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes