• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะวิทย์ฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมพีธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่  2 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ ทุ่งใหญ่ 

ร่วมด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมพีธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ