• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

บอกรักพ่อ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรม "บอกรักพ่อ" ที่พร้อมใจกันใช้โทรศัพท์มือถือเปิด แอฟไฟฉาย แล้ววาดเป็นรูปหัวใจล้อมรอบเลข ๙ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยผู้ออกแบบแนวคิดและบันทึกภาพ โดย อ.ประเสริฐ นนทกาญจน์ ณ บริเวณหน้าอาคารโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย