• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส PLUS (ภายนอก)

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผศ.ประกอบ ศรีจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส PLUS (ภายนอก) ณ ห้องประชุม 922

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่