• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9

mailดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่yes