สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ฯพณฯชวน หลีกภัย ให้เกียรติเป็นประธาน

เปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมโดม ชั้น 4

yesดูรูปเพิ่มเติมmail