พิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เข้าพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

yesดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่mail