• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุม 922

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่mail