โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่mail