ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่mail