โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นประธานเปิดโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558 โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดขึ้นเพื่อสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และให้นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้องได้ร่วมกันทำกิจกรรม        

ณ อาคารโดม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่mail