สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

ขอเชิญร่วมงาน  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2556 enlightened

surpriseพบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายsurprise

yes การจัดแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย

yes การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทักษะต่าง ๆ

yes ฟังการเสวนาและประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

enlightened พบกันที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่enlightened

mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075-773336-7