ตรวจติดตาม 5 ส ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการภายใน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 แผนกประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดตรวจติดตาม 5 ส ประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการภายใน

mailดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมyes