เดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมเดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

yesดูรูปเพิ่มเติมได้ที่mail