ส่งมอบต้นไม้

รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบต้นไม้

ให้กับตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาเพื่อนำไปปลูกเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โดยได้รับความอนุเคราะห์ต้นไม้จาก

ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว ดร.บุญเรือน สรรเพชร และคุณรัตนา หยงสตาร์

yesดูภาเพิ่มเติมได้ที่mail