พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม

พิธีน้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail