โครงการ..การพัฒนาเครื่องผลิตแป้งสาคูสู่ชุมชน

แผนการพัฒนาโครงการพัฒนาเครื่องผลิตแป้งสาคูสู่ชุมชน งานคลินิกเทคโนโลยี

โครงการ..การพัฒนาเครื่องผลิตแป้งสาคูสู่ชุมชน

ณ หมู่ที่ 4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

yesดูภาเพิ่มเติมได้ที่mail