โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

 นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธาน

เปิดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 922

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่mail