ราตรีสุขสันต์..วันสถาปนา

ราตรีสุขสันต์..วันสถาปนา

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
ณ หอประชุมใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail