พี่ชวนน้อง..ท่องโลกกว้าง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ผศ.อุทิพย์ หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อยที่ 1 พี่ชวนน้องท่องโลกกว้าง เป็นการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เรื่อง "จากยางพารา สู่อุปกรณ์กีฬาระดับโลก"
ณ ห้องประชุม 922

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail