ทำบุญวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส “วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail