สืบสานประเพณีลอยกระทง

สืบสานประเพณีลอยกระทง 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail