บันทึกเทปถวายพระพร

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

mailดูภาพเพิ่มเติมได้ที่enlightened