พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีและแสดงความจงรักภักดี

แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5

เนื่องใน "วันปิยมหาราช"

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail