พิธีรับมอบสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา

พิธีรับมอบสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา
“หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด”
โดย
ผู้มอบ : กองกำกับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ผู้รับมอบ : สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

mailดูภาพเพิ่มเติมได้ที่yes