สืบทอดประเพณีชักพระ ณ สนามหน้าอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 คณะจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกันสืบทอดประเพณีชักพระ ณ สนามหน้าอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

mailดูภาพเพิ่มเติมได้ที่yes