งานแสดงกตเวทิตาจิต ประจำปี 2557

งานแสดงกตเวทิตาจิต ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
26 กันยายน 2557 
ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่mail