พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ค
ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 19 กันยายน 2557
ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 9

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่mail