การแข่งขันกีฬาสีภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๖

และโครงการเสริมสร้างสุขภาพและต่อต้านสารเสพติด เสริมสร้างระเบียบวินัย คณะเกษตรศาสตร์

>>วันเสาร์ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗<<
ณ สนามกีฬาสายโยง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

yesดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่mail