• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

เข้าร่วมประกวดโครงการ "การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ผศ.พนม อินทฤทธิ์ พร้อมด้วย ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว และนายพิชัย คุณชล

จากสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้นำสิ่งประดิิษฐ์ "เครื่องผลิตแป้งสาคู" เข้าร่วมประกวด

ในโครงการ "การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557"

ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดขึ้น

ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์