• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ภาพบรรยากาศโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (งานสารบรรณ) ณ ห้องประชุม 922 อาคาร 9 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ mail ครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (งานสารบรรณ)