• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงา

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CS5 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ mail โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน