• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

วันที่ 20-21 มีนาคม 2557

ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

**ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ mail ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง