• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

พัฒนาวัด พัฒนาใจ

โครงการพัฒนาวัด พัฒนาใจ

วันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2557

ณ วัดสามัคคีธรรมวนาราม ม.7 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โดย สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี