• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศการประกวดหมรับน้อย ระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ชนะเลิศการประกวดหมรับน้อย ระดับอุดมศึกษา

เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช