• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ..ค่ายอาสาพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนในชนบท

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ..ค่ายอาสาพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนในชนบท

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนวัดประดู่หอม ม.9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

            วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ม.7 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช