ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "พี่ช่วยน้องบ้านศรีธรรมราช"

  ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "พี่ช่วยน้องบ้านศรีธรรมราช"

    ในวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช