ประมวลภาพ ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี ฝึกอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์