• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

มทร.ศรีวิชัย

Subscribe to มทร.ศรีวิชัย feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวรับสมัครงาน
Updated: 23 min 41 sec ago

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

Wed, 05/08/2019 - 04:14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ116.13 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คร้ังที่ 2 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

Tue, 05/07/2019 - 10:56

              วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา

Fri, 05/03/2019 - 13:12

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

Thu, 05/02/2019 - 11:34

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็พนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งวิชาการ)  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน

Thu, 05/02/2019 - 07:54

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 คน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Thu, 05/02/2019 - 07:19

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒   คลิกที่นี่

 -ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  ๓  อัตรา

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

Wed, 05/01/2019 - 10:47

วันเวลารับสมัคร         ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 (ในวันเวลาราชการ)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.   ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยว
 • หากมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการนำเที่ยว หรือด้านการโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐานต่างๆ ภายในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือเกี่ยวกับงานช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • พิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และคุณสมบัติอื่นๆ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, May 1, 2019 - 14:45 to Wednesday, May 22, 2019 - 14:45

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Mon, 04/29/2019 - 10:57

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพุธที่  1  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.00 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

                ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                   จำนวน  3,460.00 บาท

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ผลการพิจารณา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, April 29, 2019 - 14:45 to 16:45

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน ๕ อัตรา

Fri, 04/26/2019 - 11:45

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง จำนวน 1 งาน

Wed, 04/24/2019 - 06:22

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์  สาขาประมง จำนวน  1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ300.57 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Thu, 04/18/2019 - 07:44

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในส่วนงานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมฯ

วัน - เวลา รับสมัคร                                   17 – 23  เมษายน  2562(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                   วันที่  24 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก            วันที่  29  เมษายน  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร วิทยาลัยการโรงแรมฯ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, April 17, 2019 - 11:45 to Friday, May 3, 2019 - 11:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Fri, 04/05/2019 - 10:06

                           วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Mon, 04/01/2019 - 11:34

             วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศ เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Mon, 04/01/2019 - 10:49

                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

Fri, 03/29/2019 - 10:05

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

Fri, 03/29/2019 - 10:03

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

Fri, 03/29/2019 - 10:01

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

Fri, 03/29/2019 - 04:49

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ: PDF icon CCF_000004.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

Wed, 03/27/2019 - 11:50

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา  (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ: PDF icon CCF_000001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล