• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

มทร.ศรีวิชัย

Subscribe to มทร.ศรีวิชัย feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวรับสมัครงาน
Updated: 1 min 48 sec ago

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

Mon, 08/27/2018 - 12:22

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

Mon, 08/27/2018 - 06:59
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon COOPERATIVE-2.pdf164.45 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

Wed, 08/15/2018 - 06:16

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

Wed, 08/15/2018 - 06:14

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสร์

Wed, 08/15/2018 - 04:54
ประกาศรายชื่ือผู้ผานการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศผลสรรหาพนักงานราชการ.pdf382.65 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจาร์ย์การจัดการ

Tue, 08/14/2018 - 09:44
รับสมัครอาจารย์การจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ten2731.pdf195.9 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล 78 อัตรา

Tue, 08/14/2018 - 06:20

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วัน เวลารับสมัคร วันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30น.)

 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้างเฉพาะตำแหน่ง  

สังกัดวิทยาเขตตรัง

1.  ตำแหน่งพนักงานขับรถ

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
 • มีจิตบริการ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 60 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มีใบนำปลด สด.43
 • มีหนังสือรับรองการตรวจประวัติจากสถานีตำรวจ และไม่เคยต้องทาคดีอาญารวมถึงคดีประเภทอื่นๆ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย รักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างการแข็งแรง
 • มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านศูนย์ภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสโตร์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ การตรวจสอบสต๊อกผลิตภัณฑ์ และหรือการตวจสอบคุณภาพ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายผลผลิตที่เกี่ยวข้องมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน

 • วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา
 • ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประมง, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1.  เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานกิจกรรมนักศึกษา ทำงานสโมสรนักศึกษา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ได้

2.  เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ

 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์และใช้พื้นฐานต่างๆ ภายในงานโรงแรมและการ  ท่องเที่ยว หรือเกี่ยวข้องกับงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาโรงแรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
 • หากมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการนำเที่ยว หรือด้านการโรงแรมจะพิจารณาเป็น พิเศษ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 78 อัตรา.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, August 14, 2018 - 10:15

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบอาจารย์ภาษาอังกฤษ

Thu, 08/09/2018 - 09:11
ประกาศผลสอบอาจารย์ภาษาอังกฤษแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ten06.pdf102.13 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาจารย์สาระสนเทศ

Thu, 08/09/2018 - 09:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์สาระสนเทศแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon teacher9.pdf111.68 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

Wed, 08/08/2018 - 12:07

              วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  ดังรายชื่อต่อไปนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

Wed, 08/08/2018 - 12:00

             วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์   ดังรายชื่อต่อไปนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

Wed, 08/08/2018 - 11:56
รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon office4.pdf297.56 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

Wed, 08/08/2018 - 11:52

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้่

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tue, 08/07/2018 - 06:39
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon office4.pdf104.6 KB ข่าวสมัครงาน