• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

มทร.ศรีวิชัย

Subscribe to มทร.ศรีวิชัย feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวรับสมัครงาน
Updated: 11 min 32 sec ago

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน

Wed, 11/28/2018 - 07:35

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน

Mon, 11/26/2018 - 07:21

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

Fri, 11/23/2018 - 11:35

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

Fri, 11/23/2018 - 11:33

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานประมงพื้นฐาน

Tue, 11/20/2018 - 09:22

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน สังกัดคณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon พนง.ประมงพื้นฐาน.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, November 20, 2018 - 13:15 to Friday, November 30, 2018 - 13:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Mon, 11/19/2018 - 12:31

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ คนงานทำความสะอาด จำนวน ๑ งาน

Mon, 11/19/2018 - 03:58
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ คนงานทำความสะอาด จำนวน ๑ งานแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ320.44 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา

Thu, 11/15/2018 - 10:55
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๒ อัตรา หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 372 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีประกาศนียบัตรหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ฉบับ แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ541.44 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Thu, 11/15/2018 - 05:29

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาภาษาต่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์ ป.โท.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, November 7, 2018 - 09:30 to Monday, December 17, 2018 - 09:30

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Tue, 11/13/2018 - 12:31

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน สังกัดคณะวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ไม่มีผู้สมัคร.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, November 13, 2018 - 16:30 to Friday, November 30, 2018 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

Tue, 11/13/2018 - 06:49

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อำเภอทุ่งใหญ่  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Tue, 11/06/2018 - 06:05

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด

Mon, 11/05/2018 - 06:50

วันเวลารับสมัคร                                      ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2561

                                                                  (ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.3๐น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น.

                                                         ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                    วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                             วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561

 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้างเฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

  • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 60 ปี
  • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มีใบนำปลด

สด.43 หรือ สด.8

  • มีหนังสือรับรองการตรวจประวัติจากสถานีตำรวจ และไม่เคยต้องโทษคดีอาญาและคดีประเภทอื่นๆ
  • มีความประพฤติเรียบร้อย รักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างการแข็งแรง
  • มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการเสนอการรับจ้าง

-     รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

-     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด

-     สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด

-     ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

 

ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, November 5, 2018 - 10:45 to Friday, November 30, 2018 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

Sat, 11/03/2018 - 10:47

               วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) สังกัดคณะสัตวแพยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

Fri, 11/02/2018 - 12:26

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งวิชาการ)  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

Fri, 11/02/2018 - 12:21

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

 ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

Thu, 11/01/2018 - 07:37
รับสมัครอาจารย์เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon การเงิน 31.pdf191.88 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

Tue, 10/30/2018 - 04:58

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล