• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 9 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 12/30/2020 - 12:08

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 9 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-5-ตำแ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, December 30, 2020 - 16:00 to Thursday, January 7, 2021 - 16:00

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศเรื่อง ยกเลิก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 8/2563

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 12/29/2020 - 12:55

 

    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่  ประกาศเรื่อง ยกเลิก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 8/2563

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศเรื่อง ยกเลิก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 7/2563

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 12/29/2020 - 12:54

              วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ประกาศเรื่องยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 7/2563

 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 12/29/2020 - 07:38

วันเวลารับสมัคร                                      วันที่ 28-30 ธันวาคม  2563 (ในวันเวลาราชการ 08.30-16.30น.) เฉพาะ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.

         วันเวลาประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก             วันที่ 30 ธันวาคม 2563

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันที่ 4 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                     วันที่  5 มกราคม  2564

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                              วันที่  6 มกราคม  2564

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศจ้างเหมา-9-อัตรา new.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, December 28, 2020 - 11:30 to Friday, January 15, 2021 - 11:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 12/28/2020 - 11:04

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

คลิ๊กที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 8/2563

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 12/25/2020 - 12:50

                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลฯ เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 12/25/2020 - 11:46

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รับสมัครงาน-ตรัง: ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการจำนวน 61 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 12/25/2020 - 11:05

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการจำนวน 61 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon เปลี่ยนแปลงประกาศ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, December 25, 2020 - 15:00 to Tuesday, January 5, 2021 - 15:00

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ...

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 12/21/2020 - 13:09

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยา

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วิทยาเขตตรัง

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 12/21/2020 - 11:54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, December 21, 2020 - 15:45 to Thursday, December 31, 2020 - 15:45

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 7/2563

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 12/16/2020 - 07:33

                    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 61 ตำแหน่ง

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 12/15/2020 - 07:08

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ แผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันเวลารับสมัคร                                      วันที่ 14 - 18 ธันวาคม  2563 (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

         วันเวลาประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก             วันที่ 21 ธันวาคม  2563

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันที่ 22 ธันวาคม  เวลา 09.00 น.

(ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานวิทยาเขตตรังสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมเล็กอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง)และ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                     วันที่  28 ธันวาคม   2563

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน                              วันที่  4 มกราคม  2564

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon จ้างเหมาบริการ 61 ตำแหน่ง.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, December 15, 2020 - 11:00 to Monday, January 4, 2021 - 11:00