• ภาษาไทย
  • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ตำแหน่งอาจารย์

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 01/29/2021 - 13:33

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๔  ตำแหน่งอาจารย์ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จำนวน 5 อัตรา คร้ังที่ 1/2564

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 01/29/2021 - 12:19

         วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สายสนับสนุน จำนวน 5 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบเพิ่มเติม

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 01/19/2021 - 13:15

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มห

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 01/19/2021 - 04:49

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-3-อัตรา-อนุมัติ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, January 18, 2021 - 16:15 to Monday, January 25, 2021 - 16:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) ครัั้งที่ 2/2563

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 01/15/2021 - 11:42

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) 

 ครัั้งที่ 2/2563  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 01/14/2021 - 12:14

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2564

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 01/12/2021 - 11:52

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 01/12/2021 - 07:26

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศ 3 อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, January 11, 2021 - 11:30 to Friday, January 22, 2021 - 11:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 01/05/2021 - 12:36

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

 1. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร                   จำนวน 1  อัตรา
  1. นางสมใจ พูดเพราะ
 2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล                          จำนวน  2  อัตรา
  1. นายอนัน เซ่งซิน
  2. นายประวัติ แสงสีจันทร์

ประจำหน่วยจัดหารายได้ (หอพัก)

 1. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดหอพัก          จำนวน  2  อัตรา
  1. นางโสภี ห้าหยัง
  2. นางสาวจ๊ะ หัสสาคร

                            

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ แผนกพัสดุ งานบริหารกิจการทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 

ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, January 5, 2021 - 16:30 to Friday, January 15, 2021 - 16:30

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 12/30/2020 - 13:55

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)