• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 04/19/2021 - 09:24

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, April 19, 2021 - 13:15

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 04/07/2021 - 04:51

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ครั้งที่ 4 2564 บัญชี.pdf134.5 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 04/01/2021 - 11:51

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 03/31/2021 - 12:41

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   

(ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 03/31/2021 - 12:32

 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศ ผลการพิจาณณาคุณสมบัตจ้างเหมาบริการรายบุคคล

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 03/29/2021 - 12:04

ประกาศ ผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 

เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณา เจ้าหน้าที่ศูนย์.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, March 29, 2021 - 16:00

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการ จำนวน 19 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 03/26/2021 - 10:41

ประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการ จำนวน 19 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมา 17 อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, March 26, 2021 - 14:45 to Wednesday, April 7, 2021 - 14:45

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : ผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา (24-03-2564)

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 03/24/2021 - 12:06

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง : ผลการพิจารณาคุณสมบัติจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา   

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลจ้างเหมา20210324_15213815.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, March 24, 2021 - 16:00

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบเพิ่มเติม

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 03/23/2021 - 12:31

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยา

read more

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 03/22/2021 - 13:55

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอ

read more

รับสมัครงาน-ตรัง: ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 19 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 03/22/2021 - 13:11

ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ จำนวน 19 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, March 22, 2021 - 17:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 03/18/2021 - 09:49

 ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

 คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 03/18/2021 - 04:57

ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศเปลี่ยนแปลง.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, March 18, 2021 - 08:45 to Wednesday, March 31, 2021 - 08:45