• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 05/31/2021 - 11:27

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 05/20/2021 - 12:54

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   (ตำแหน่งวิชาการ)  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

 จำนวน  ๕๒  อัตรา  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: เปลียนแปลงวันที่ในการสอบภาคข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์บัญชี

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 04/29/2021 - 06:01

เปลียนแปลงวันที่ในการสอบภาคข้อเขียนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์บัญชี

ข่าวอบรม/สัมมนา

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ และเลื่อนวันเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร...

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 04/28/2021 - 12:36

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 04/26/2021 - 12:26

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, April 26, 2021 - 16:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 04/20/2021 - 11:11

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 04/19/2021 - 10:43

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่  ๕/๒๕๖๔

 คลิกที่นี่