• ภาษาไทย
  • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 09/25/2018 - 05:11

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง
อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

               1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                          จำนวน  4,680 บาท/คน

               2. ตำแหน่งพนักงานขับรถ                                              จำนวน  6,120 บาท/คน

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาาศผลการพิจารณาครั้งที่ 2.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, September 25, 2018 - 09:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทางด้านภาษา จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/21/2018 - 12:45

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ เรื่อง จ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทางด้านภาษา จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon IMG_0001.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/21/2018 - 10:00

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา

รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon IMG.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/17/2018 - 09:43

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

1. พนักงานทำความสะอาด(อาคาร) ผู้ปฏิบัติงานเกษตร                                   จำนวน 4,320 บาท/คน
พนักงานทำความสะอาด(หอพัก) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติ)  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด      ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 
2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                                 จำนวน  4,740 บาท/คน
3. พนักงานขับรถขยะ                                                จำนวน  5,724 บาท/คน
4. พนักงานขับรถเครื่องกล                                          จำนวน  6,120 บาท/คน
5. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา                                      จำนวน  8,304 บาท/คน

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  2,505 บาท/คน
  ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์, ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         
 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ      จำนวน  4,152 บาท/คน
2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ                    จำนวน  4,152 บาท/คน
3. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา                                                     จำนวน  4,152 บาท/คน

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

1. ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน                                   จำนวน  4,740 บาท/คน
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต                               จำนวน  4,740 บาท/คน

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

      1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการ                              จำนวน  9,000 บาท/คน

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 17, 2018 - 13:30 to Wednesday, October 31, 2018 - 13:30

รับสมัครงาน-ตรัง: รายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/17/2018 - 09:43

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจ้างเหมาบริการ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

 • หลักค้ำประกันสัญญาตามตำแหน่งดังนี้

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

1. พนักงานทำความสะอาด(อาคาร) ผู้ปฏิบัติงานเกษตร                                   จำนวน 4,320 บาท/คน
พนักงานทำความสะอาด(หอพัก) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติ)  เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด      ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 
2. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป                                                 จำนวน  4,740 บาท/คน
3. พนักงานขับรถขยะ                                                จำนวน  5,724 บาท/คน
4. พนักงานขับรถเครื่องกล                                          จำนวน  6,120 บาท/คน
5. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา                                      จำนวน  8,304 บาท/คน

สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                          จำนวน  2,505 บาท/คน
  ผู้ปฏิบัติงานประมง, ผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์, ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่         
 2. ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ          จำนวน  2,756 บาท/คน

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ      จำนวน  4,152 บาท/คน
2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ                    จำนวน  4,152 บาท/คน
3. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา                                                     จำนวน  4,152 บาท/คน

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

1. ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน                                   จำนวน  4,740 บาท/คน
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต                               จำนวน  4,740 บาท/คน

สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

      1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการ                              จำนวน  9,000 บาท/คน

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 17, 2018 - 13:30 to Wednesday, October 31, 2018 - 13:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/14/2018 - 12:57

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา  สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/07/2018 - 09:42

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/03/2018 - 05:49
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon รับสมัคร-คณะเกษตรการเงิน.pdf252.1 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการวิจัย

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 08/30/2018 - 10:43
 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาสื่อสารมวลชน
 • สาขาประชาสัมพันธ์
 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
 • หรือผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานโครงการอย่างน้อย 1 ปี
  3.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
  6. มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  7. มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-180830074156.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, August 30, 2018 - 14:30 to Tuesday, October 2, 2018 - 14:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 08/28/2018 - 13:13

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 08/28/2018 - 13:06

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 08/27/2018 - 12:22

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 08/27/2018 - 06:59
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon COOPERATIVE-2.pdf164.45 KB ข่าวสมัครงาน