• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 07/18/2019 - 11:38

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2  อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ: PDF icon CCF_000018.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 07/05/2019 - 05:00

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย สังกัดสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) 

หลักฐานการสมัคร

พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ416.6 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 07/04/2019 - 06:59

วัน - เวลา รับสมัคร                                วันที่  ๔ - ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                                                           (ในวัน - เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                                                            ณ  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก            วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-190627050449.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, July 4, 2019 - 08:30 to Friday, July 12, 2019 - 16:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 07/03/2019 - 09:41

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชัวคราว  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 07/03/2019 - 06:23

ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า  จำนวน  1 ตำแหน่ง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-190626043829.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, July 3, 2019 - 10:15 to Wednesday, July 10, 2019 - 10:15

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 07/02/2019 - 11:15

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 06/24/2019 - 12:20

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการสอบคัดเลือก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, June 24, 2019 - 16:15

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 06/20/2019 - 11:31

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วัน - เวลา รับสมัคร                                       20 - 28  มิถุนายน  2562  (ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                       วันที่  3 กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น.

    ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                วันที่ 8  กรกฎาคม  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม  2562 เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ หน่วยพัสดุ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมเงินหลักค้ำประกันสัญญา ๕% ของค่าจ้างรอบ 3 เดือน ( 1,680.00บาท )

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร ช่างไฟฟ้า.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, June 20, 2019 - 15:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 06/11/2019 - 12:25

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 06/05/2019 - 05:08

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วัน - เวลา รับสมัคร                                   วันที่  4 – 13  มิถุนายน  2562 (ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                  วันที่  18  มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก                     วันที่ 24  มิถุนายน  2562

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30 น. 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีความ ขยัน อดทน สนใจในการปฏิบัติงาน

หลักฐานการเสนอการรับจ้าง

 • รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ชุด
 • สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  ๑ ชุด

 

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร สทส.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, June 5, 2019 - 09:00 to Wednesday, July 3, 2019 - 09:00

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 05/30/2019 - 12:10

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon 2019_05_30_16_04_08.pdf120.21 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 05/28/2019 - 04:52

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ108.43 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 05/24/2019 - 12:58

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา (ครั้งที่ ๒)

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 05/23/2019 - 11:34

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน ๒ อัตรา (ครั้งที่ ๒)

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 05/23/2019 - 11:32

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียน จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 05/22/2019 - 12:33

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ สังกัดศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 ตำแหน่ง

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 05/15/2019 - 07:42

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 3,110.00 บาท (ร้อยละ 5) ของค่าจ้างทั้งหมด

เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันที่  16  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

หากไม่มาดำเนินการตามวันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ถือว่าสละสิทธิ์จากการสอบคัดเลือกครั้งนี้        

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณา.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Wednesday, May 15, 2019 - 11:30 to Sunday, May 19, 2019 - 11:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมรา จำนวน 3 ราย

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 05/14/2019 - 12:19

หลักฐานการสมัคร

พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน 1 ราย และ พนักงานประจำอาคารสถานที่ จำนวน 1 ราย

 1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                      จำนวน 1      รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

หลักฐานการสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย

 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1  รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1  ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1  ฉบับ
 4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี           จำนวน  1  ฉบับ
 5. สำเนาใบปริญญา                                  จำนวน  1  ฉบับ
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)                จำนวน  1  ฉบับ
แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ574.43 KB ข่าวสมัครงาน