• ภาษาไทย
    • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คร้ังที่ 2/2564

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 06/30/2021 - 07:13

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบประเมินความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) คณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Sat, 06/26/2021 - 17:05

               วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คร้ังที่ 2/2564

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 06/25/2021 - 12:27

                   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 06/24/2021 - 11:51

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม จำนวน 63 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 06/22/2021 - 10:17

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม จำนวน 63 อัตรา 

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 06/22/2021 - 09:53

 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   (ตำแหน่งวิชาการ)  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๔

read more

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 06/18/2021 - 06:26

 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จำนวน 2 อัตรา คร้ังที่ 2/2564

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 06/11/2021 - 12:26

                              ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 06/07/2021 - 10:30

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๑ อัตรา.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, June 7, 2021 - 14:30 to Wednesday, June 23, 2021 - 14:30