• ภาษาไทย
  • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/03/2018 - 05:49
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon รับสมัคร-คณะเกษตรการเงิน.pdf252.1 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการวิจัย

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 08/30/2018 - 10:43
 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาสื่อสารมวลชน
 • สาขาประชาสัมพันธ์
 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
 • หรือผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานโครงการอย่างน้อย 1 ปี
  3.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
  6. มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  7. มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-180830074156.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, August 30, 2018 - 14:30 to Tuesday, October 2, 2018 - 14:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 08/28/2018 - 13:13

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 08/28/2018 - 13:06

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 08/27/2018 - 12:22

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 08/27/2018 - 06:59
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon COOPERATIVE-2.pdf164.45 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 08/15/2018 - 06:16

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 08/15/2018 - 06:14

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครอาจาร์ย์การจัดการ

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 08/14/2018 - 09:44
รับสมัครอาจารย์การจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ten2731.pdf195.9 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการรายบุคคล 78 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 08/14/2018 - 06:20

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วัน เวลารับสมัคร วันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30น.)

 

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้างเฉพาะตำแหน่ง  

สังกัดวิทยาเขตตรัง

1.  ตำแหน่งพนักงานขับรถ

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
 • มีจิตบริการ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 60 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร มีใบนำปลด สด.43
 • มีหนังสือรับรองการตรวจประวัติจากสถานีตำรวจ และไม่เคยต้องทาคดีอาญารวมถึงคดีประเภทอื่นๆ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย รักษาระเบียบวินัยเป็นอย่างดี มีสุขภาพร่างการแข็งแรง
 • มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านศูนย์ภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จำหน่ายผลผลิต

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสโตร์แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ การตรวจสอบสต๊อกผลิตภัณฑ์ และหรือการตวจสอบคุณภาพ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจำหน่ายผลผลิตที่เกี่ยวข้องมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งพนักงานประมงพื้นฐาน

 • วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา
 • ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารแสดงความสามารถสัตว์น้ำ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประมง, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสวนสัตว์, ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารบ่อพักฟื้นสัตว์น้ำขนาดใหญ่

 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1.  เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานกิจกรรมนักศึกษา ทำงานสโมสรนักศึกษา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ได้

2.  เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ

 • เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์และใช้พื้นฐานต่างๆ ภายในงานโรงแรมและการ  ท่องเที่ยว หรือเกี่ยวข้องกับงานช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือสาขาโรงแรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
 • หากมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ด้านการนำเที่ยว หรือด้านการโรงแรมจะพิจารณาเป็น พิเศษ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 78 อัตรา.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, August 14, 2018 - 10:15

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบอาจารย์ภาษาอังกฤษ

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 08/09/2018 - 09:11
ประกาศผลสอบอาจารย์ภาษาอังกฤษแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ten06.pdf102.13 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 08/08/2018 - 12:07

              วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  ดังรายชื่อต่อไปนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล