• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ปฏิทินภารกิจคณบดี

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 08/08/2018 - 11:56
รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon office4.pdf297.56 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 08/08/2018 - 11:52

                วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้่

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 08/07/2018 - 06:39
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon office4.pdf104.6 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 08/02/2018 - 05:19

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

-ใบสมัคร คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์ภาษาอังกฤษ

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 08/01/2018 - 12:07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอาจารย์าภษาอังกฤษแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon teacher1.pdf97.67 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 07/31/2018 - 11:21

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

-ใบสมัคร คลิกที่นี่

มทร.ศรีวิชัย วข.เขตนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

คณะ - Fri, 12/13/2013 - 11:55

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สังกัด คณะเกษตรศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา


แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon tech29.pdf

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

คณะ - Fri, 11/29/2013 - 04:56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์  จำนวน  1  อัตรา


แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon tech28.pdf

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะ - Mon, 11/18/2013 - 10:31

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์


แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon tech25.pdf