• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน ครั้งที่ 2

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 12/13/2018 - 10:04

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน  ครั้งที่ 2

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 12/13/2018 - 10:03

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 12/12/2018 - 14:08

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 12/12/2018 - 12:03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon CCF_000030.pdfข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 12/12/2018 - 11:58

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 12/11/2018 - 10:50

              ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 12/07/2018 - 07:46
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ106.82 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา จำนวน 1 คน

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 12/07/2018 - 07:02

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ภาษา จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 12/06/2018 - 11:18

               วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่  จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 12/06/2018 - 11:14

              ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 12/03/2018 - 10:06

                    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 11/30/2018 - 12:15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน สังกัดคณะวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon Doc1.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, November 30, 2018 - 16:15 to Wednesday, December 12, 2018 - 16:15

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 11/30/2018 - 06:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ คณะเกษตรศาสตร์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ108.1 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 11/29/2018 - 05:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ109.32 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน

มทร.ศรีวิชัย - Wed, 11/28/2018 - 07:35

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 11/26/2018 - 07:21

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ภาคการสอบข้อเขียน  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 11/23/2018 - 11:35

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  คลิกที่นี่